Biljetter & Information

Biljetter köps i första hand via Biljettkiosken, se lista nedan (alternativt biljettkiosken.se). Förköpsavgift tillkommer.
Biljettpriset varierar, titta vid varje konsertpresentation. Där finns också en länk för biljettköp till varje konsert.
Kvarvarande biljetter säljs vid entrékassan, kontant eller via Swish.
Festivalpass 1200 kr/1000 kr för MIL-medlem. Passköp inkluderar medlemskap i MIL för 2023.

Information via telefon kl 10-18 från 7 augusti 2023, tel: 0705-10 73 22
e-post: info@musikdagar.com
hemsida: www.musikdagar.com

Festivalpasset
– Ger dig fri entré till alla konserter och garanterad plats fram till 20 min före konsertstart.
– Passköp inkluderar medlemskap i MIL för 2023, och du inbjuds till en årlig musikalisk soaré.
– Kostar 1200 kr, för MIL-medlem 1000 kr, köps kontant i biljettkassan eller genom insättning på PlusGiro 37 18 92-1, oss tillhanda senast 7 augusti. Betalningsmottagare: Föreningen Musik i Linköping Festivalklubben. Ange namn, adress och e-post.