Crusellstipendiet

…är ett stipendium som instiftades 1987 av Föreningen Musik i Linköping, MIL, och som delas ut till unga lovande dirigenter med ändamål att främja stipendiatens musikaliska och konstnärliga utveckling. Stipendiet delas ut vartannat år och är ett av få i Sverige som är avsett enbart för dirigenter.

Namnet är valt att hedra minnet av Bernhard Crusell och hans speciella anknytning till Linköping.

Stipendiaten utses av en kommitté bestående av ledande musiker från det svenska musiklivet.

Crusellstipendiet delas nästa gång ut under 2025 i Crusellhallen, Linköping, vid en konsert med Östgöta Blåsarsymfoniker – Crusells egen orkester.

Crusellstipendiater

1989 Per Borin
1991 Mats Janhagen
1993 B Tommy Andersson
1995 Michael Bartosch
1997 Andreas Hanson
1999 Stefan Solyom
2001 Joakim Unander
2003 Andreas Lönnqvist
2005 Eva-Charlotte Roslin
2007 Olof Boman
2009 Daniel Blendulf
2011 Marie Rosenmir
2013 Johan Larsson
2015 Emil Eliasson
2017 Andreas Eriksson Hjort
2019 Gudrun Dahlkvist
2022 Anton Holmer
2024 Rebecka Gustafsson

Stipendiebeloppet är för närvarande 75 000 kr. MIL:s ambition är att i efter hand höja stipendiebeloppet. Du kan medverka till detta genom att ge ett bidrag:

Stiftelsen MIL-fonden, Crusellstipendiet, PlusGiro 435 99 07-5.

The Pro Suecia Barbro Osher Foundation är huvudsponsor för Crusellstipendiet.


Vem var Crusell?

Bernhard Henrik Crusell (1775–1838) var en finlandssvensk kompositör och en av den tidiga svenska romantikens främsta företrädare. Han var 1793–1834 verksam som förste klarinettist vid Kungliga Hovkapellet och ansedd som en stor virtuos.

Som klarinettist åtnjöt Bernhard Crusell stort anseende i hela Europa. Han erbjöds tjänst som förste klarinettist vid italienska operan i Paris men tvingades avstå, eftersom han inte beviljades ledighet från sin tjänst vid Hovkapellet.

Det var naturligt för Bernhard Crusell att som kompositör ägna sig åt sitt huvudinstrument, klarinetten. Hans produktion på det området innefattar kammarmusik samt tre klarinettkonserter, ofta spelade även av internationella solister. Han skrev även kammarmusik för andra blåsare och musik till skådespelet "Lilla slavinnan". I hans senare produktion märks också tonsättningen av Tegnérs "Fritiofs saga". Crusell översatte flera operatexter. Ett känt exempel är "Säg farväl lilla fjäril till nöjen" ur Figaros bröllop. Han skrev också festkantaten till Göta kanals invigning 1832.

Bernhard Crusell hade en alldeles särskild anknytning till Linköping. År 1818 anställdes han som kapellmästare för de båda Livgrenadjär-regementenas musikkårer i Linköping, en tjänst som koncentrerades till sommarmånaderna då Kungliga Teatern i Stockholm hade ferier och musikerna var obetalda.

Crusell innehade kapellmästartjänsten i 18 år. Under denna tid satte han sin prägel på musiklivet i Linköping. Ett uppskattat årligen återkommande arrangemang var de välgörenhetskonserter som under hans ledning gavs i S:t Lars kyrka. Av behållningen bildades 1826 en fond, numera Crusellska stiftelsen.