SATURDAY 10 August 17.00 Missionskyrkan, Linköping