Tillgänglighet

Alla våra spelplatser är tillgängliga för personer med funktionsvariationer.

Våra funktionärer talar flera språk och finns på plats minst en timme före varje konsert för att informera och hjälpa publiken tillrätta.

De flesta spelplatser används regelbundet under året och har utförlig information om tillgänglighet på sina respektive hemsidor.

Vi rekommenderar publiken att kontakta festivalkansliet för frågor inför konserterna.