Festivalpasset


– Ger dig fri entré till alla konserter och garanterad plats fram till 20 min före konsertstart.

– Passköp inkluderar medlemskap i MIL för 2024, och du inbjuds till en årlig musikalisk soaré.

– Kostar 1200 kr, för MIL-medlem 1000 kr.

– Köps kontant i biljettkassan eller genom insättning på PlusGiro
79 24 40-0 eller Swish 123 094 30 35, oss tillhanda senast 7 augusti.

Betalningsmottagare: Föreningen Musik i Linköping Festivalklubben. Ange namn, adress och e-post.